Ξεχωριστή δήλωση των μπαταριών από τις συσκευές ΗΗΕ στα αντίστοιχα ΣΣΕΔ από 1η Ιανουαρίου 2021

Σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης εναλλακτικής διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) οι ενσωματωμένες σε ΗΗΕ μπαταρίες από 1/1/2021 πρέπει να διαχωρίζονται από το βάρος του υπόλοιπου ΗΗΕ και να δηλώνονται αποκλειστικά σε ΣΣΕΔ (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για Απόβλητα Ηλεκτρικών Συσσωρευτών & Στηλών ΑΗΣΣ.

Η ξεχωριστή δήλωση του βάρους των μπαταριών από αυτό του ΗΗΕ καταδεικνύεται στο Άρθρο 2 – του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/699 της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2017:

«βάρος του ΗΗΕ»: το μεικτό βάρος (βάρος φορτίου) κάθε ΗΗΕ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της συσκευασίας, των ηλεκτρικών στηλών/συσσωρευτών, των οδηγιών, των εγχειριδίων, των μη ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των αναλώσιμων·

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας.