Έγκριση βιοκτόνου δραστικής ουσίας, Cypermethrin (CAS: 52315-07-8), Τύπος Προϊόντων: 18 (Εντομοκτόνα)

Υποβολή φακέλου βιοκτόνου προϊόντος, Τύπου Προϊόντων: 18 (Εντομοκτόνα) σύμφωνα με Regulation (EU) No 528/2012.

Νομοθεσία

Regulation (EU) No 528/2012, Regulation (EU) 2018/1130

Deadline:

1η Ιουνίου 2020 (01/06/2020)

Ποιους Αφορά

Αφορά τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας βιοκτόνων με περιεχόμενη δραστική ουσία, Cypermethrin (CAS: 52315-07-8) και Τύπο Προϊόντων: 18 (Εντομοκτόνα).

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.