Παράταση υποβολής δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων έως 30/6/2020

Παράταση δίνεται έως την 30/6/2020 στη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών των ακινήτων στους Δήμους, μέτρο το οποίο αφορά και τις επιχειρήσεις, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 καταληκτική ημερομηνία δήλωσης είναι η 30/6/2020 τροποποιώντας την αρχική προθεσμία για εμπρόθεσμη δήλωση έως την 31/03/2020 όπως οριζόταν στην παρ . 2 του άρθρου 51 του  Ν. 4647/2019. Το μέτρο αυτό αφορά τα κτίσματα  ή οικόπεδα που είχαν δηλωθεί  εσφαλμένα με  μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, ακίνητα με διαφορετικό  εμβαδόν λόγω νομιμοποίησης ή τακτοποίησης τους και όσα δεν είχαν δηλωθεί  στον οικείο Δήμο. Αφορά ακίνητα ή οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου καθώς και όσα δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί. Το μέτρο αφορά όλα τα δικαιώματα που έχουν δηλωθεί στο Ε9 όπως οικόπεδα, κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες, βιομηχανίες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π. Με τη δήλωση των ορθών τετραγωνικών δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά τέλη από τους οικείους Δήμους καθώς διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020. 

Η ηλεκτρονική δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών γίνεται στον ιστότοπο https://tetragonika.govapp.gr/με τους κωδικούς του Taxisnet. 

Νομοθεσία : Παρ . 2 του άρθρου 51 του  Ν. 4647/2019, πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»

Ποιους αφορά : Επαγγελματικές στέγες, αποθήκες, βιομηχανίες κ.α.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.