Παράταση των Πιστοποιητικών & υποχρέωσης λήψης βιβλίου συντήρησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας έως την 30/6/2020 για ορισμένες εγκαταστάσεις

Παράταση των Πιστοποιητικών Ενεργητικής  Πυροπροστασίας δίνεται έως την 30/6/2020 σε όσες εγκαταστάσεις λήγει το πιστοποιητικό τους μετά την 16/3/2020 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του https://www.fireservice.gr/.

Ταυτόχρονα, παρατείνεται έως την 30/6/2020 η υποχρέωση λήψης βιβλίου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Μετά το πέρας ισχύος της παρούσας, επανέρχονται οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις και διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης του εν λόγω πιστοποιητικού και της υποχρέωσης εφοδιασμού του βιβλίου. 

Deadline: 30/6/2020

Ποιους αφορά: Αφορά εγκαταστάσεις για τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας λήγει μετά την 16/3/2020.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.