Παράταση προθεσμίας μετάβασης στο ISO 22000:2018 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Η προθεσμία μετάβασης στο ISO 22000:2018 παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Ποιους αφορά: αγρότες, κατασκευαστές τροφίμων, επεξεργαστές τροφίμων, εισαγωγέων, προμηθευτών, λιανοπωλητών, διακινητών, εστιατορίων και κυλικείων.

Αναλυτικά:

Απώτερος σκοπός του ISO 22000:2018 είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που το περιγράφουν και τον αντίκτυπο που έχουν στην ασφάλεια των τελικών προϊόντων τροφίμων.

Το διεθνές αυτό πρότυπο καλύπτοντας όλο το φάσμα της αλυσίδας τροφίμων απευθύνεται σε αγρότες, κατασκευαστές τροφίμων, επεξεργαστές τροφίμων, εισαγωγέων, προμηθευτών, λιανοπωλητών, διακινητών, εστιατορίων και κυλικείων.

Όλα τα τρέχοντα υπάρχοντα πιστοποιητικά ISO 22000: 2005 θα λήξουν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία και δημοσίευση του ISO 22000: 2018 (19 Ιουνίου 2018), με την προθεσμία μετάβασης να είναι το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.