Eτήσια δήλωση E-PRTR

Οι φορείς εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 (ενδεικτικά περιλαμβάνονται δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα, χημική βιομηχανία κ.α) είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δήλωση σχετικά με την έκλυση και μεταφορά ρύπων κατά τον εν λόγω κανονισμό έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006

Αφορά: Ενεργειακό τομέα, χημική βιομηχανία, βιομηχανία ορυκτών πόρων, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων κ.α

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.