Οικολογικό σήμα καθαριστικών προϊόντων

Η DG  Environment για το οικολογικό σήμα της ΕΕ:

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ αποτελεί σήμα περιβαλλοντικής αριστείας που απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους: από την εξόρυξη πρώτων υλών, έως την παραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ προωθεί την κυκλική οικονομία, ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να παράγουν λιγότερα απόβλητα και CO2 κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατά μέσο όρο, κάθε τέσσερα χρόνια, τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος αναθεωρούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνική καινοτομία, τα νέα υλικά, την αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής, τη μείωση των εκπομπών και τις αλλαγές στην Ευρωπαική αγορά. ΜΕ αυτό το τρόπο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το Οικολογικό Σήμα είναι πάντα επίκαιρο και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Με περισσότερα από 72.000 πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, το οικολογικό σήμα της ΕΕ χαίρει καθολικής αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί τη σωστή επιλογή για την ανάδειξη πράσινων προϊόντων.

Στις 26 Ιουνίου 2023 λήγει η ισχύς των υφιστάμενων κριτηρίων οικολογικού σήματος για καθαριστικά για:

  • σκληρών επιφανειών
  • πλυντήρια πιάτων
  • πλυντήρια πιάτων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση
  • πλήσιμο πιάτων στο χέρι
  • πλυντήρια ρούχων
  • πλυντήρια ρούχων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση

Μέχρι τη λήξη ισχύος των κριτήρων,  η EU Environment θα έχει αναπτύξει και εκδώσει τα ανανεωμένα κριτήρια, τα οποία συννήθως είναι αυστηρότερα των υφιστάμενων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε για την πιστοποίηση οικολογικού σήματος και για τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις που υποστηρίζουμε εδώ.

Νομοθεσία: Απόφαση (ΕΕ) 2017/1217

Ποιους Αφορά: Εισαγωγείς Παραγωγούς καθαριστικών προϊόντων