Νέες ενεργειακές ετικέτες για πλυντήρια πιάτων και ρούχων από 1η Μαρτίου 2021

Relabelling ετικετών λόγω νέου κανονισμού “Eco-design”

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • από την 1η Μαρτίου του 2021 θα γίνει η εισαγωγή στην αγορά του νέου σετ ενεργειακών ετικετών για τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων, τα ψυγεία και τις ηλεκτρονικές συσκευές και
  • από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 θα γίνει η εισαγωγή στην αγορά του νέου σετ ενεργειακών ετικετών για τις λάμπες

Δίνεται ένα μεταβατικό διάστημα 2 εβδομάδων για την αλλαγή της κλίμακας ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και την αντικατάσταση παλαιών ετικετών με νέες.

Ενεργειακό σήμα & ενεργειακή απόδοση

Η θεμελιώδης αρχή της ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στη χρήση λιγότερης ενέργειας για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, κόστους και μείωση των αποβλήτων. Η σημασία της ενεργειακής απόδοσης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εκπλήρωση του στόχου της ανθρακικής ουδετερότητας (carbon neutrality) που έχει θέσει η ΕΕ έως το 2050.

Το ενεργειακό σήμα, ήδη από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση το 1994, συμβάλλει στην καθοδήγηση και ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του χώρου για την επιλογή προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια και κατ’ επέκταση κοστίζουν λιγότερο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ενεργειακό σήμα είναι αναγνωρίσιμο από το 93% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ το 79% αυτών το λαμβάνει ως κριτήριο επιλογής κατά την αγορά μίας ηλεκτρικής συσκευής.

Επαναφορά της κλίμακας A-G

Με την εισαγωγή ενός απλούστερου συστήματος ταξινόμησης, θα περιλαμβάνονται πλέον μόνο τα γράμματα από A έως και G. Ο επανασχεδιασμός της κλίμακας ευνοεί τη διαφοροποίηση των ηλεκτρικών συσκευών που έως τώρα εμφανίζονταν στις ίδιες κορυφαίες κατηγορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας κλίμακας είναι το γεγονός ότι ένα προϊόν που άνηκε στην κατηγορία Α+++ δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως C. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ο δρόμος για νέα, καινοτόμα και ακόμη περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.

What’s new?

Με τον επανασχεδιασμό της κλίμακας της ενεργειακής απόδοσης, οι καταναλωτές επωφελούνται από σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου λαμβάνουν σαφέστερη καθοδήγηση και πληροφόρηση.

Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει:

  • Ευκολότερη σύγκριση ενεργειακών αποδόσεων διαφορετικών προϊόντων, λόγω της απλούστερης κλίμακας A-G
  • Γλωσσικά ουδέτερο ενεργειακό σήμα
  • Παροχή πιο λεπτομερών πληροφοριών μέσω της βάσης δεδομένων EPREL, απλά σκανάροντας τον κωδικό QR
  • Εικονίδια που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα και τις διαστάσεις, τα επίπεδα θορύβου και την κατανάλωση νερού του προϊόντος