Λήξη παράτασης κυκλοφορίας προϊόντων ιδιοπαρασκευής

Αρχή Εφαρμογής του άρθρου 18β του Νόμου 4419/20116 που αφορά:

  • Τη απαγόρευση χωριστής πώλησης και διάθεσης στον καταναλωτή συστατικών που προορίζονται για την ιδιοπαρασκευή (DIY) προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου
  • Τη διατήρηση συστήματος συλλογής σχετικά με τις πιθανές βλαβερές συνέπειες των υγρών αναπλήρωσης άνευ νικοτίνης
  • Την απαγόρευση των εξ αποστάσεως πωλήσεων υγρών άνευ νικοτίνης από εταιρείας του εξωτερικού στο ευρύ κοινό της Ελλάδας.

Νομοθεσία: Νόμος 4633 του 2019

Ποιους Αφορά: Εισαγωγείς, Παραγωγούς

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.