Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας creosote (κρεόζωτο) την 31 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1038, η ημερομηνία λήξης της έγκρισης της ουσίας creosote (κρεόζωτο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8, μετατίθεται για την 31 Οκτωβρίου 2021.

Νομοθεσία: Εκτελεστικός Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1038

Ποιους αφορά: φαρμακευτικός κλάδος, βιοκτόνα

Δείτε εδώ τις υπηρεσίες της SustChem S.A σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης βιοκτόνων.