Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης έγκρισης της ουσίας acrolein (ακρολεΐνη) για την 28 Φεβρουαρίου 2023

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1037, η ημερομηνία λήξης της έγκρισης της ουσίας acrolein (ακρολεΐνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 12, μετατίθεται για την 28 Φεβρουαρίου 2023.

Νομοθεσία: Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1037,

Ποιους αφορά: φαρμακευτικός κλάδος, βιοκτόνα

Δείτε εδώ τις υπηρεσίες της SustChem S.A σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης βιοκτόνων.