Λήξη ισχύος υφιστάμενων κριτηρίων οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 λήγει η ισχύς των υφιστάμενων κριτηρίων οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Μέχρι τη λήξη ισχύος των κριτηρίων,  η EU Environment θα έχει αναπτύξει και εκδώσει τα ανανεωμένα κριτήρια, τα οποία συνήθως είναι αυστηρότερα των υφιστάμενων.

Νομοθεσία: Απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ

Ποιους Αφορά: Εισαγωγείς, Παραγωγούς χρωμάτων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε για την πιστοποίηση οικολογικού σήματος και για τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις που υποστηρίζουμε εδώ.