Έγκριση βιοκτόνου δραστικής ουσίας (icaridin, ΤΠ19)

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1086, εγκρίθηκε η δραστική ουσία icaridin (ικαριδίνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 (Απωθητικά) με ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Νομοθεσία: Εκτελεστικός Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1086,

Ποιους αφορά: φαρμακευτικός κλάδος, βιοκτόνα

Δείτε εδώ τις υπηρεσίες της SustChem S.A σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης βιοκτόνων.