Ειδικές απαιτήσεις για τα παρασκευάσματα που αφορούν βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

Περιγραφή

Προκειμένου τα παρασκευάσματα για βρέφη να διατίθενται νόμιμα στην αγορά θα πρέπει να προηγείται η διαδικασία της Κοινοποίησης στην Αρμόδια Αρχή.

Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν σχετίζονται με τα εξής:

  • Σύνθεση
  • Καταλληλόλητα των συστατικών
  • Απαιτήσεις σχετικά με τα φυτοφάρμακα
  • Ονομασία προϊόντος
  • Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα
  • Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατροφική δήλωση
  • Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας
  • Ενδείξεις σχετικά με τη λακτόζη και το DHA
  • Απαιτήσεις σχετικά με τις διαφημιστικές και εμπορικές πρακτικές
  • Απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών

Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/127

Deadline:

Εφαρμόζεται από 22/2/2020.

Σε παρασκευάσματα που παρασκευάζονται από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών εφαρμόζεται από 22/2/2021.

Ποιους Αφορά

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της Κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους στο οποίο διατίθενται τα εν λόγω προϊόντα πριν τα θέσουν στην αγορά. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να ελέγχουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντα Κανονισμού.

Mάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας εδώ.