Χορήγηση Άδειας για Πρόσθετες Ύλες Ζωοτροφών

Οι νέοι Κανονισμοί θέτουν ένα καινούριο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την χορήγηση άδειας για τη χρήση συγκεκριμένων συστατικών ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Η άδεια χορηγείται για την χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στα παραρτήματα των Κανονισμών και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό όρους που καθορίζονται στο εκάστοτε παράρτημα.

Νομοθεσία

Κανονισμοί (ΕΕ) 2018/241, (ΕΕ), 2018/742, (ΕΕ) 2018/243, (ΕΕ) 2018/244, (ΕΕ) 2018/245, (ΕΕ) 2018/246

Deadline:

Οι Κανονισμοί έχουν ήδη τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από το 2018.

Ποιους Αφορά

Οι νέοι Κανονισμοί αφορούν όλους τους παραγωγούς ζωοτροφών.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.