Ανανέωση Καταχωρίσεων REACH με πρόσθετες πληροφορίες για νανομορφές ουσιών

Τα ανανεωμένα παραρτήματα του REACH για τις νανομορφές τίθενται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα με ουσίες που εμπίπτουν στον REACH και υπάρχουν σε προϊόντα ως νανομορφές θα πρέπει να ενημερώσουν τις καταχωρίσεις τους εντάσσοντας διευκρινίσεις ειδικά για τις νανο-ιδιότητες και νέες διευκρινίσεις όσον αφορά την εκτίμηση χημικής ασφάλειας (Παράρτημα I), τις απαιτήσεις καταχώρισης πληροφοριών (Παραρτήματα III και VI-XI) και τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών στην εφοδιαστική αλυσίδα (Παράρτημα XII).

Νομοθεσία

Κανονισμός REACH (EK 1907/2006)

Ποιους Αφορά

Εταιρείες που κατασκευάζουν ή εισάγουν προϊόντα με νανομορφές ουσιών που καταχωρούνται στο REACH.

Deadline

1 Ιανουαρίου 2020

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας σχετικά με τον Κανονισμό REACH εδώ.