Προϋποθέσεις ορισμού, ονομασίας, παρουσίασης και επισήμανσης Αλκοολούχων Ποτών

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 καθορίζει τους κανόνες σχετικά με:

  • τον ορισμό, την  περιγραφή, την  παρουσίαση και  την  επισήμανση των  αλκοολούχων ποτών
  • την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
  • την αιθυλική αλκοόλη και τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη
  • τη χρήση νομίμων ονομασιών αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και  επισήμανση τροφίμων πλην των  αλκοολούχων ποτών.

Ο  παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 25/5/2021 σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην  αγορά της Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην Ένωση ή σε τρίτες χώρες, καθώς και στα προϊόντα που παράγονται στην Ένωση με σκοπό την εξαγωγή τους.

Όσον αφορά την προστασία των  γεωγραφικών ενδείξεων, το  κεφάλαιο III  του  παρόντος κανονισμού ισχύει επίσης για αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί.

Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787

Ποιους Αφορά

Αφορά τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς αλκοολούχων ποτών, καθώς και τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντα Κανονισμού.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.